Kruhy podpory 

Setkání v bezpečném prostoru, kdy se můžeme učit jeden od druhého, mluvit o svých pocitech, naslouchat příběhům a čerpat sílu.  

Nejčastěji se potkávají ŽENY v ženských kruzích.
Nám ženám jsou totiž kruhy dány do vínku. Nejen proto, že jsme cyklické.  Dříve, když se sedělo kolem ohně nebo v červeném stanu, když se dralo peří v jedné světnici, mluvilo se, sdílelo a předávaly jsme si svou moudrost. Jedná se o prostor pro sebereflexi a odpočinek.

Co se v kruhu stane, to tam taky zůstane

Kruh má svá pravidla a facilitátor, který ho vede, vytváří bezpečné prostředí a rytmus pro ostatní. Každý člen má svůj daný prostor na sdílení, do kterého nikdo nezasahuje. Pokud chcete mlčet, můžete. Někdy je chvíle ticha tím nejsilnějším sdělením.

Do kruhu sdílení patří i něco dobrého na zub, relaxace či meditace, tanec, vyřčený záměr či rituál. 

Poradní kruh (council)

Poradní kruh je vhodný pro jakýkoliv kolektiv - žen, pracovní, školní... Poradní kruh nabízí možnost využívat různé formy kruhové práce a otevřené komunikace. Je to velmi efektivní způsob pro zapojení lidí :)

Kruhy ve škole
Se žáky je možné v kruhu pracovat nejen v rámci třídnických hodin, ale i v jednotlivých vyučovacích předmětech (např. při ČJ a literatuře, při přenosu teorie do praxe, jako podpora spolupráce mezi učitelem a žákem, při stanovování cílů a akčních plánů, při utváření třídních norem, podpory vzájemných vztahů, budování komunity a porozumění). 
Metoda je vhodná i pro pedagogický sbor nebo spolupráci s rodiči!

PRAVIDELNĚ 1x MĚSÍČNĚ:

  • Kruh pro ženy (od 21 let)
  • Kruh pro mladé ženy a dívky (12-21 let)

PORADNÍ KRUHY

  • Dle domluvy se školou či firmou, stačí zavolat 

Kruhy vede Ludmila Třeštíková 

Vystudovala Andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze, s titulem Mgr.
Specializace: Psychologie

Členka České asociace systemických konstelací
Další vzdělání:

  • Systemické konstelace - výcvik u Jana Bílého (2014 - 2015)
  • Arteterapie
  • Kurzy vzdělávání zážitkem a práce s komunitou
  • Klíčové kompetence a Work-Life Balance
  • Výživový terapeut a Shiatsu - základní kurz