EVVO

Vzdělávací EVVO " Příroda je naše" program pro MŠ a ZŠ v ORP Říčany k udržitelnému rozvoji.

Programy proběhly v roce 2015 a 2016 
Realizaci vedl o.s. Pro Srbín v partnerství s naší společností Na Perutích a Kynologickým servisem z grantu Středočeského kraje, pod záštitou náměstka hejtmana PhDr.et Bc. Marka Semeráda, MBA.

Příroda je naše - pro MŠ

Program o přírodě v délce 90 minut je realizován zážitkovou formou s ukázkami živých zvířat a představením výcviku psů, včetně nácviku základních bezpečnostních pravidel chování k psovi. Děti dostanou pracovní list k tématu.

Nabízíme vám zaměření programu na jedno ze 4 témat (dle vašeho výběru):

1. Náš les a jeho obyvatelé
2. Život ve vodě, voda pro život
3. Zemědělství, původ potravin a udržitelný rozvoj
4. Energie a recyklace

SPECIFIKACE TÉMAT:

1. Náš les a jeho obyvatelé

Rozdělení lesů, seznámení se s nejznámějšími stromy včetně jejich praktické ukázky (dřevo, kůra, listy, jehličí....)
Lesní plody - jaké lesní plody v lese rostou a které z nich sbíráme.
Obyvatelé lesa - povídání o zvířátkách žijících v našich lesích. Hlavně o těch, které tam můžeme zahlédnout, když se budeme dobře dívat a správně chovat. Nahrávky zvuků zvířat.
Ukázka živých zvířat k tématu (kuna lesní, jezevec, paroží...)
Ukázka výcviku psů.

2. Život ve vodě, voda pro život

Rozdělení vody, seznámení s druhy vod (povrchová sladká stojatá i tekoucí, slaná, podzemní - minerální). Vznik, zástupci obyvatelstva (ryby, ptactvo
Voda v každodenním životě - debata o tom kde všude se voda vyskytuje, co všechno je voda a k čemu ji používáme. Důležitost vody pro veškerý život na Zemi.
Hra k tématu - dle ročního období, věku a počtu dětí.
Ukázka živých zvířat k tématu (kachna, užovka ...)
Ukázka výcviku psů.

3. Zemědělství, původ potravin a udržitelný rozvoj

Rostlinná výroba, rozdělení druhů, seznámení co se z čeho dělá, jak získáváme, kde roste (obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce)
Živočišná výroba, na co se chovají (kráva, koza, ovce, králík, husa, drůbež), následné produkty po zpracování
Hra a praktické ukázky výrobků z obou odvětví, rozdělení potravin, přiřazení do skupin
Ukázka živých zvířat k tématu (králík, drůbež, kočka ...)
Ukázka výcviku psů.

4. Energie a recyklace

Co je recyklace a jak se nás dotýká v běžném životě.
Třídění odpadu - jak správně třídit - kam jede takový odpad, jeho následné využití. Kam s netříděným odpadem? Jeho další využití.
Co je energie a její základní zdroje.
Hra rozpoznání a třídění základních druhů recyklovatelného odpadu do barevných nádob.
Ukázka živých zvířat k tématu (potkan, ...)
Ukázka výcviku psů.

Celkem se zúčastnilo 29 MŠ z regionu Říčanska.

Příroda je naše II - pro ZŠ

Program o přírodě v délce 45 minut je realizován zážitkovou formou s ukázkami přírodnin a hlasů zvířat. Děti dostanou k tématu pracovní list, který si vyplní s paní učitelkou nebo doma. S programem za vámi do školy přijedou dva lektoři. Škola ani děti nic neplatí.

Téma programu: Náš les a jeho obyvatelé - s důrazem na Voděradské bučiny a okolí
Rozdělení lesů, seznámení se s nejznámějšími stromy včetně jejich praktické ukázky (dřevo, kůra, listy, jehličí....)
Lesní plody - jaké lesní plody v lese rostou a které z nich sbíráme.
Obyvatelé lesa - povídání o zvířatech žijících v našich lesích. Hlavně o těch, které tam můžeme zahlédnout, když se budeme dobře dívat a správně chovat. Nahrávky zvuků zvířat.
Ukázka přírodnin k tématu (paroží, zuby, kůže; plody, listy...)

KDE PROGRAM PROBÍHÁ:
Program na místě zajišťují 2 lektoři, kteří přijedou přímo do školy za vámi. Prosíme o vyčlenění prostoru ve škole s napojením na el. proud, kde půjde program realizovat. Program trvá 1 vyučovací hodinu a je vhodný najednou pro 2-3 třídy (tj. 50 - 60 dětí).Počítáme, že u vás ve škole by proběhly 2 lekce za sebou, aby se třídy vystřídaly.

Celkem se zúčastnilo 17 regionálních škol ORP Říčany