KYTARKY - kroužek 2.pololetí 2022/2023 

Kroužek základů hry na kytaru pro radost (akordy, rytmika, písničky...)
Pondělí 13:35-14:35 / 7. hodina Školné: 2.500, - Kč /12 lekcí, Zahájení: 20.2.2023 (kapacita naplněna)
Nově: Středa 13:35-14:35 / 7. hodina Školné: 2.300, - Kč /11 lekcí, Zahájení: 22.3.2023

Určeno pro: žáky 3-5.třídy, začátečníky (skupinová výuka, 5-8 žáků)       
Každý žák musí mít vlastní kytaru!

Místo: klubovna ve vestibulu, ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice, Praha-Východ

Lektor: Pavel Peroutka, učitel ZŠ Mnichovice a profesionální hudebník

Přihlášky a kontakt: info@naperutich.cz 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím přineste na 1.hodinu!

Pozitivní účinky hudby na děti a žáky 2 - 11 LET

Hudba může dítěti prospět v mnoha oblastech - jazykových dovednostech, matematice, tréninku koncentrace a sociálních dovedností a dalších. Psychologické výzkumy říkají, že hudba prospívá:

 1. Růstu mozku
  Neurovědní studie ukazují, že hudba může zlepšit mozkové funkce u dětí. Hudební aktivity (jako je hra na nástroj, zpěv nebo jen poslech hudby) stimulují mozek a toto cvičení mozku vede ke zlepšení struktury mozku s tvorbou nových nervových spojení.
 2. Jazykovým znalostem
  Studie také ukazují, že malé děti, které se účastní hudebních kurzů, mají zlepšený vývoj řeči a učí se snadněji číst. Učení hudby pomáhá rozvíjet levou stranu mozku (související s jazykem a uvažováním), pomáhá s rozpoznáváním zvuků a učí rytmus a rýmy. Písničky mohou také pomoci dětem zapamatovat si informace.
 3. Rozvoji matematických dovedností
  Poslouchání a trénink hudebních rytmů pomůže naučit základní zlomky, rozpoznávání vzorů a řešení problémů. Děti, které studují hudbu, mají také zlepšenou prostorovou inteligenci a schopnost vytvářet mentální obrazy předmětů - dovednosti, které jsou důležité pro pokročilejší matematiku.
 4. Paměti, pozornosti a koncentraci
  Lidé, kteří jsou hudebně trénovaní, mají lepší schopnosti krátkodobé a logické paměti, což jim pomáhá pamatovat si věci, i když je jejich mysl zaneprázdněna jinými záležitostmi - tyto aspekty jsou důležité pro budování mentální kapacity (např. pro aritmetiku) a porozumění čtenému textu. Učení hudby také vyžaduje značnou úroveň koncentrace, trénuje děti, aby cíleně zaměřily svou pozornost na delší dobu.
 5. Lepší koordinaci
  Stejně jako sportování, i hraní a tanec na hudbu, pomáhá dětem rozvíjet jejich motorické dovednosti. Tvorba hudby zahrnuje koordinaci smyslů (zapojení očí a uší) a více skupin svalů současně (ruce, prsty, nohy, bránice...). To pomáhá tělu a mysli spolupracovat.
 6. Sociálním dovednostem
  Hraní hudby s jinými lidmi zlepšuje sociální a emocionální dovednosti dětí. Uči se spolupracovat jako tým a rozvíjejí svůj smysl pro empatii s ostatními. Vědci zjistili, že když děti hrají hudbu společně - od jednoduchých rytmů až po vystoupení větších skupin - dokážou se lépe naladit na emoce ostatních lidí.
 7. Kreativitě a pocitu smyslu/ radosti být na světě (moderně well-beingu)
  Hudba může dětem poskytnout způsob, jak se vyjádřit, popustit uzdu kreativitě, inspirovat se a povznést, uvolnit se a uvolnit stres a napětí. 

ANGLIČTINA - KURZY A DOUČOVÁNÍ

Individuální lekce dle domluvy (on-line)

Vyučují studenti VŠ, kteří prošli certifikací a pobytem v zahraničí
200,-/hod. Přihlášky nových dětí: info@naperutich.cz

Terka
Studentka VŠ, Teritoriální studia

Bára
Studentka VŠ, Tropické zemědělství

Honza
Student SŠ, programování a gamifikace